ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032496 ไม่ทราบว่าจะต้องไปขอความเป็นธรรมจาก"ศาล"ไหนสมบูรณ์12 ธันวาคม 2551

  คำถาม
  ไม่ทราบว่าจะต้องไปขอความเป็นธรรมจาก"ศาล"ไหน

  เรียน อาจารย์มีชัยและทีมงานที่เคารพ

  ผมและเพื่อน ๆ (200-300 คน) ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ โดยเซ็นสัญญาจ้าง (พนักงานชั่วคราว / พนักงานสัญญาจ้าง ) 1-5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ย.51 หน่วยงานฯ มีการแจ้งสิ้นสุดการจ้างและบอกเลิกสัญญาปฏิบัติงานก่อนครบอายุสัญญาโดยพนักงานทุกคนมิได้กระทำความผิด โดยไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ หรือไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือใด ๆ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

  อนึ่ง หน่วยงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

       อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์และทีมงาน ไม่ทราบว่าผมสามารถไปร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานใดบ้าง ภายในกี่วัน อายุความกี่ปี ขอคำแนะนำด้วยครับจักเป็นพระคุณอย่างสูง พนักงานบางคนเดือดร้อนมาก

                                                                             สมบูรณ์

   

  คำตอบ

  เรียน คุณสมบูรณ์

    ลองร้องเรียนไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือมิฉะนั้นก็ลองหาทางฟ้องศาลปกครองดู


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ธันวาคม 2551