ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048947 การจัดการทรัพย์สินบุญรัตน์26 มีนาคม 2556

  คำถาม
  การจัดการทรัพย์สิน

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย

  ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามโดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณลุงและภรรยาคุณลุงแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้อง มีลูกชาย 1 คน ต่อมาลูกชายเสียชิวิตลงและท่านทั้งสองได้ล้มป่วย ท่านทั้งสองจึงได้ทำหนังสือมอบหมายให้หลานสาวของภรรยาคุณลุง(ลูกสาวของน้องชายภรรยาคุณลุง) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทรัพย์สินของท่านทั้งสองตั้งแต่ที่ท่านทั้งสองป่วย(หนังสือจัดทำโดยที่หลานเขียนขึ้นมาเองแล้วคุณลุงและภรรยาลงลายมือชื่อรับรอง) ซึ่งเท่าที่ทราบมา ท่านทั้งสองมีทรัพย์สินคร่าว ๆดังนี้ ที่นา และที่ดิน เป็นชื่อของภรรยาคุณลุงซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับมาจากคุณแม่ของท่าน นอกนั้นเป็นทรัพยืสินที่เกิดขึ้นหลังจากการแต่งงาน จดทะเบียนของท่านทั้งสองอันได้แก่บ้านที่ปลูกหลังจากแต่งงานบนผืนดินดังกล่าว เงินฝากในธนาคาร ในนามของคุณลุง 1 บัญชี เงินฝากในนามภรรยาคุณลุง 1 บัญชี พันธบัตรรัฐบาลซื้อในนามคุณลุง 1 ฉบับ พันธบัตรรัฐบาลซื้อในนามภรรยาคุณลุง 1 ฉบับ (ซึ่งเงินฝากทั้งสองบัญชี เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังที่ลูกชายเสียชีวิต ส่วนพันธบัตรนั้นลูกชายซื้อให้ก่อนที่ลูกชายเสียชีวิต) และทองคำเครื่องประดับจำนวนหนึ่ง ต่อมาภรรยาคุณลุงเสียชีวิต คุณลุงต้องย้ายกลับมาพักอาศัยกับผมเพราะไม่มีคนดูแล ในระหว่างที่ท่านมาพักกับผม พันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อในนามของคุณลุงก็ครบกำหนด และเงินเข้าบัญชีของคุณลุง   ผมมีปัญหาจะเรียนถามดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัยพ์สิน(หลานสาวภรรยาคุณลุง)ต้องดำเนินการอย่างไรหลังจากที่ภรรยาคุณลุงเสียชีวิต และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไรครับ? หากเขาบิดพลิ้ว ผมต้องดำเนินการอย่างไร ครับ?

  2. ทรัพย์สินส่วนใดถือเป็นสินสมรส ส่วนใดเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาคุณลุงครับ?

  3. ส่วนที่เป็นสินสมรส เมื่อแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นของภรรยาคุณลุง ถือว่าเป็นมรดกที่ภรรยาคุณลุงทิ้งไว้ใช่หรือไม่ ครับ? แล้วต้องดำเนินการแบ่งอย่างไรครับ ใครมีสิทธิ์ได้รับส่วนนี้ครับ? คุณลุงมีสิทธิ์รับส่วนนี้หรือไม่ อย่างไร ครับ?

  4. ทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาคุณลุง ต้องดำเนินการอย่างไรครับ?  ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินส่วนนี้มีใครบ้างครับ? คุณลุงมีสิทธิ์ได้รับส่วนนี้หรือไม่ครับ ?

  5. ในระหว่างที่หลานสาวคนดังกล่าวของคุณลุง ไม่ได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้ ทางต้องการจะเบิกเงินที่อยู่ในบัญชีชื่อของคุณลุง มาใช้เป็นค่าเลี้ยงดู และรักษาคุณลุง ต้องทำอย่างไรครับ? เพราะ คุณลุงป่วย เส้นเลือดในสมองแตก พูดไม่รู้เรื่อง เขียนหนังสือไม่ได้ ครับ   

  หมายเหตุ คุณพ่อและคุณแม่ของคุณลุงและของภรรยาคุณลุงเสียชีวิตหมด คุณลุงมีพี่สาวคุณลุง 4 คน ที่มีชีวิตอยู่ 2 คน  ที่เสียชีวิตไปแล้ว 2 คนเหลือแต่ทายาทของท่านทั้งอสง  ส่วนภรรยาคุณลุงที่พี่น้อง 3 คน มีชีวิตอยู่ 2 คน เสียชีวิต 1 คนเหลือแต่ทายาทของท่าน

  จึงเรียนมาสอบถาม

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

   

  คำตอบ

  1 เขาไม่ต้องทำอะไร เพราะเมื่อภรรยาของลุงตายแล้ว ความเป็นตัวแทนของเขาก็หมดไป เขาก็ไม่มีสิทธิทำอะไรแทนภรรยาลุงอีก 

  2.ทรัพย์ที่ได้มรดกมา ไม่ว่าจะได้มาเมื่อไร ก็เป็นสินส่วนตัว ส่วนอย่างอื่นที่ได้มาในระหว่างสมรส เป็นสินสมรส

  3.-4. ทรัพย์ที่เป็นสินส่วนตัว และส่วนที่เป็นสินสมรสที่แยกออกมาเมื่อตาย ก็ล้วนเป็นมรดกที่จะตกได้แก่ทายาทและคู่สมรส  เมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้ว ทายาทก็คงได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ใครตายไปก่อนหากมีลูก ๆ ของคนนั้นก็เข้ารับมรดกแทนที่

   5.  ในส่วนที่เกี่ยวกับมรดก ก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดก  ส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลุง เมื่อลุงไม่สามารถจัดการได้ ก็ต้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 มีนาคม 2556