ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047663 สัญญาขายฝากเวชยันต์17 สิงหาคม 2555

  คำถาม
  สัญญาขายฝาก

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

         ผมมีเรื่องจะขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ ดังนี้

            1.  นาย ก. ผู้ตาย มีทรัพย์มรดก คือ ที่ดินจำนวน 1 แปลง (ที่ดินมีโฉนด) จำนวน 14 ไร่ โดยมี นาง ข. ภริยาชอบด้วยกฎหมาย นาย ค. นาย ง. นาย จ. และนางสาว จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ต่อมานาง ข. ได้ไปขอรับมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เนื่องจากระหว่างยังมีชีวิตนาย ก. ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจำนองค้ำประกันเงินกู้กับ ธกส. ไว้  โดยในการขอรับมรดกที่ดินดังกล่าวนาง ข. ได้ขอตาม ป. ที่ดินมาตร 81 โดยมี นาย ค. นาย ง. นาย จ. และนางสาว จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ไปให้ความยินยอมในการขอรับที่สำนักงานที่ดินจังหวัด ผมจึงใคร่ขอเรยีนถามท่านอาจารย์ ดังนี้

                1) การขอรับมรดกดังกล่าวของนาง ข .เป็นการขอรับในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ก. หรือเป็นการขอรับในฐานะส่วนตัว

                2) ทายาทอื่นจะขอแบ่งมรดกได้อีกหรือไม่

        2. เมื่อนาง ข. ไดรับมรดกที่ดินจำนวน 14 ไร่ดังกล่าวแล้วและที่ดินดังกล่าวปลอดจากจำนองแล้ว นาง ข. ได้ทำสัญญาขายฝากไว้กับนางแดงมีกำหนด 1 ปี  และภายในอายุสัญญาขายฝากได้แบ่งแยกในนามเดิมเพื่อขายและนำเงินไปชำระให้แก่นางแดงผู้รับซื้อฝากจำนวน 4 ไร่ โดยตามสำเนาสัญญาขายฝากที่นาง ข. ถืออยู่ เจ้าหน้าที่ที่ดินได้ประทับตรามีข้อความว่า "แบ่งแยกในนามเดิมเพื่อไถ่ถอนการขายฝากตามสัญญาวันที่..(วันที่ที่ลงเป็นวันที่ได้ทำการโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แบ่งแยกให้ผู้ซื้อ) และด้านหลังสัญญา เจ้าหน้าที่ที่ดินเขียนข้อความว่า " คู่ความตกลงยกเลิกสัญญสลงวันที่..(วันที่ที่ลงเป็นวันที่ได้ทำการโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แบ่งแยกให้ผู้ซื้อ) แล้วให้นาง ข. ผู้ขายฝากลงชื่อไว้ จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ ดังนี้    

            1) การแบ่งแยกดังกล่าวเป็นการไถ่ถอนตามสัญญาขายฝากหรือไม่และสัญญาขายฝากระงับไปแล้วหรือไม่

            2) หากสัญญาขายฝากระงับแล้วนาง ข. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

            3) หากสัญญาขายฝากไม่ระงับนาง ข. จะมีวิธีดำเนินการอย่างไรกับที่ดินที่เหลืออยุ่จากการแบ่งแยก เนื่องจากสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว

        ผมหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาจากท่านอาจารย์เช่นเดิม

                         ขอแสดงความนับถือ

                           เวชยันต์                     

   

  คำตอบ

  1. 1)ไม่ทราบเหมือนกัน ต้องไปถามเขาดู หรือดูเอกสารที่เขายื่นต่อกรมที่ดิน

      2) ถ้าทายาทอื่น ๆ เขาสละมรดกและไม่มีผู้รับมรดกแทนที่ ก็ไปขอแบ่งอีกไม่ได้

  2. อ่านแล้วไม่เข้าใจ โดยเฉพาะคำว่า "ทำการโดยกรรมสิทธิ์" ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 สิงหาคม 2555