ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051537 บรรยากาศแห่งภาษาในรัฐธรรมนูญพระมหาวีระ กิตฺติวณโณ จ.สุรินทร์14 มกราคม 2559

  คำถาม
  บรรยากาศแห่งภาษาในรัฐธรรมนูญ
  ข้อความใด ๆ ในรัฐธรรมนูญ อยากให้ตรวจสอบว่าเป็น วจีสุจริต หรือไม่ เพราะถ้ามีคำที่เคลือบแคลงด้วยอคติ ด้วยการกีดกัน ด้วยการกดทับ ด้วยการกดดัน จะเป็นวิบากกรรมติดรัฐธรรมนูญไปด้วย จะเกิดความขัดแย้งกันในสังคมไม่มากก็น้อยอยู่เรื่อย ๆ ข้อความใด ๆ ในรัฐธรรมนูญควรเพิ่มความกรุณาที่ประกอบด้วยอุเบกขาอย่างเข้มข้น คำว่า "ห้าม" "ไม่" ซึ่งเป็นคำปฏิเสธ คำประหาร คำกดทับ คำเพ่งเล็ง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง แล้วคลิกคำมาเป็นคำที่ปลดปล่อยศักยภาพแทน เช่นคำว่า "ให้" คือให้โอกาสกลุ่มคนใหม่ ๆ มากขึ้น แทนที่จะไปกด ไปห้ามคนกลุ่มเดิม เขียนกฎหมายแบบเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนบรรยากาศ ยกตัวอย่าง "ห้ามบุตร ภรรยา สามี บิดา มารดานักการเมืองสมัคร ส.ว." เป็นต้น เป็น "ให้ผู้สมัคร ส.ว.มีความหลากหลายกว้างขว้าง ห่างความผูกพันในเครือญาตินักการเมือง" เปลี่ยนมุมในการมองคนในเป้ามาย มุมในการให้ความสำคัญ ถ้ารังเกียจใครก็ให้เมินหน้าออก ไปมองดูคนที่เป็นน่ามองที่หลากหลายกว่า ขอให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความพรหมวิหารธรรมอย่างครบถ้วน ทั้ง 4 ข้อ
  คำตอบ
  แหม ขนาดเขียนห้ามกันจะ ๆ ถึงเวลาเขายังกระทำเลยครับ ถ้าเขียนอย่างที่ท่านว่า คงไม่เหลืออะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 มกราคม 2559