ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051420 การจ่ายเงินค่าโง่คลองด่านณัฎฐพัชร์23 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  การจ่ายเงินค่าโง่คลองด่าน
  กรณี ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ แพ้คดี โดยให้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในการชำระเงินค่าจ้างในการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ กำจัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ โครงการคลองด่าน เป็นเงินจำนวน 9,618 ล้านบาท ให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) 

  จนครม.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติงบประมาณกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปี 2559 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปชำระหนี้ให้ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีคลองด่าน

  กรณีนี้ประวิงเวลา ไม่จ่ายไว้ก่อนได้หรือไม่ 
  คำตอบ
  ถ้าจะประวิงก็ต้องมีเหตุว่าประวิงเพื่ออะไร ยังมีทางต่อสู้อะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีทางต่อสู้อีกแล้ว การประวิงไปก็เท่ากับต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ เรื่อยไป ซึ่งไม่ใช่เงินเล็กน้อย 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 พฤศจิกายน 2558