ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051041 สามารถแก้ไข TOR ได้หรือไม่ประจักษุ์23 กันยายน 2558

  คำถาม
  สามารถแก้ไข TOR ได้หรือไม่
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ
  ผมใคร่ขอเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้ครับ
  กรณีมีการจัดทำ TOR งานจ้างเหมาและได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง
  และทำสัญญาไปแล้ว ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งงานที่ทำเสร็จเรียบร้อย
  แล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
  ว่ามีรายละเอียดบางประการที่ผู้รับจ้างทำไม่ถูกต้องตาม TOR
  (ในกรณีนี้คือค่าความสม่ำเสมอของแสง) ซึ่งหลังจากการตรวจสอบ
  แล้วปรากฏว่าค่าที่กำหนดใน TOR ดังกล่าวไม่สามารถที่จะดำเนินการ
  ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างรายใดก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดของสภาพ
  หน้างานจริง(ระยะห่างระหว่างเสาไฟที่ติดตั้งอยู่เดิม) ในกรณีเช่นนี้
  หน่วยงานผู้ดำเนินการจ้างสามารถขออนุมัติแก้ไข TOR ได้หรือไม่ครับ
  เนื่องจากเคยได้ยินบางคนพูดว่า TOR  ของหน่วยงานรัฐไม่ควรมีการแก้ไขครับ
  รบกวนท่านอาจารย์ช่วยตอบปัญหาของผมด้วยครับ เพราะถ้าไม่แก้ไข
  TOR คณะกรรมการตรวจรับก็ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เดี๋ยวก็จะเกิดการ
  ฟ้องร้องกันขึ้นมาครับ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ประจักษุ์ อุดหนุน
  คำตอบ
  ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า TOR ที่กำหนดไว้นั้นไม่สามารถทำได้จริงโดยธรรมชาติ  ไม่ใช่เพราะใช้ของไม่ถูกต้องหรือด้อยคุณภาพ ก็ย่อมแก้ไขได้ แต่เพื่อป้องกันตัวเอง ควรสอบถภามคณะกรรมการพัสดุให้เขายืนยันเสียก่อน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กันยายน 2558