ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050569 กฎหมายวินัย รังษีโกศัย16 มีนาคม 2558

  คำถาม
  กฎหมาย
  คสช.ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550 เมื่อ22พ.ค.2557 ดังนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับยกเลิกไปด้วย เว้นแต่คสช.มีคำสั่งให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้บางฉบับ แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และการได้มาของสว.พ.ศ.2550 มาตรา 26 บัญญัติถึงการเสียสิทธิหากไม่ไปเลือกตั้งไว้เพียง ๓ ข้อเท่านั้นเช่น สิทธิรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายปกครองท้องที่ ฯ  พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2550ที่ยกเลิกแล้วเช่นกัน ดังนั้นกฎหมายปกครองท้องที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13)มาตรา12(15) คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่มีลักษณะต้องห้ามว่าต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ ถามว่ายังบังใช้ได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไปแล้ว
  คำตอบ
  แล้วใครบอกว่ากฎหมายถูกยกเลิกไปแล้วล่ะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 มีนาคม 2558