ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • 1.ความหมายของคำว่าเบิกความเท็จ คืออะไรครับ ช่วยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับ คล้ายๆ ให้การเท็จต่อตำรวจหรือเปล่า 2.กรณีผมยื่นต่อศาลว่าญาติ มีเจตนา ยึดครองที่ดิน โดยใช้ความรู้สึกตนเองเป็นองค์ประกอบ อย่างนี้ เบิกความเท็จหรือเปล่าครับ ขอบคุณสำหรับค
 •  
 • วุฒิดุษฏีบัณฑิตสามารถนำไปเทียบรับตำแหน่งทางกฎหมายได้หรือไม่
 •  
 • กฎหมายทุจจริต
 •  
 • คนต่างด้าวถูกอายัดบัญชีธนาคาร
 •  
 • มรดก
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044652 การถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำแหน่งผู้สงสัยในปัญหาข้อกฏหมาย20 พฤษภาคม 2554

  คำถาม
  การถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำแหน่ง

  เรียน  อาจารย์ที่เคารพ

            กรณีมีข้อสงสัยว่าตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าชื่อร้องขอต่อ
  ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง
  ตามมาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญฯ ถือได้ว่าเป็นการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ  ซึ่งจะมีผลทำให้วุฒิสภาจะต้อง
  ดำเนินการตามมาตรา 132 (3) ของรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่  เหตุที่มีข้อสงสัย
  ดังกล่าว  เนื่องจาก
            1. มาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
  การที่วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง มิได้บัญญัติอยู่ใน
  รัฐธรรมนูญฯ หมวดที่ 12 ส่วนที่ 3 การถอดจากตำแหน่ง
            2. มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอน
  บุคคลออกจากตำแหน่ง มิได้มีตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. รวมอยู่ด้วย
            3. ผลของการที่วุฒิสภามีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง ตาม
  มาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญ มิได้ตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ
  ในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งแตกต่างกับการที่วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
  ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 274 ของรัฐธรรมนูญ
             จึงขอรบกวนขอคำชี้แนะในข้อสงสัยดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา
  ณ โอกาสนี้

                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง

  คำตอบ

  การมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๔๘ เป็นคนละเรื่องและความร้ายแรงต่างกันกับการมติให้ถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐  ปปช.ไม่อาจถูกถอดถอนได้ ถ้าไม่เที่ยงธรรมหรือผิดเล็กน้อย ก็ได้แต่ให้พ้นจากตำแหน่ง ถ้าผิดมากถึงขั้นทุจริต ก็ต้องฟ้องศาลให้ศาลตัดสินจำคุกไปเลย การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๔๘ จึงไม่ใช่กรณีที่จะทำได้ตามมาตรา ๑๓๒(๓)


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 พฤษภาคม 2554