ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  023830 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารชุด 2517น้อง1 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารชุด 2517

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 .. 2517 ที่เป็นกฏหมายลูกของพ...ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ..2479

   

  ข้อ ๒ ให้กําหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดัง

  ต่อไปนี้

  (๑) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสํ าหรับคนดูตั้งแต่ ๕๐๐ ที่ขึ้นไป

  (๒) โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป

  (๓) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป

   

  ขอถามว่า

  ข้อ  (๓)  อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

  หมายความว่า

  1. อาคารชุดพักอาศัย กทม ทุกห้องภายในอาคารชุด จะ ต้องมีพื้นที่ตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป ทุกห้องถึงจะมีที่จอดรถ Fix ใช่หรือไม่?

  2. ถา อาคารชุดที่บางห้องมีพื้นที่ ไม่ถึง ๖๐  แต่ บางห้องมีพื้นที่ตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป ก็ไม่เข้าข่าย ไม่ต้องจัดที่จอดรถ Fix ให้ทุกห้อง  มีที่จอดรถให้เป็นที่หมุนเวียนก็พอ?

   

   3. หรือเฉพาะ ห้องที่ มีพื้นที่ ตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป ถึงจะมี สิทธิ Fix ที่จอดรถ ห้อง ขนาดไม่ถึง 60 ตรม. มีที่จอดรถให้เป็นที่หมุนเวียนก็พอ?

   

  คำตอบ
  ถ้าในคอนโดนั้นมีห้องซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไปก็ต้องจัดให้มีที่จอดรถ  ส่วนการจะต้องจัดให้มีกี่ที่นั้น คงต้องไปดูบทบัญญัติต่อ ๆ ไปของกฎกระทรวงนั้น หรือถ้าไม่มีบัญญัติไว้ ก็คงต้องไปสอบถามกับ กทม.
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 ตุลาคม 2550