ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  023624 การชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์และแรงงานพงศ์ทิพย์18 กันยายน 2550

  คำถาม
  การชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์และแรงงาน

  ผมมีข้อสงสัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1119 กำหนดให้การชำระค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินจนเต็มค่า เว้นแต่หุ้นซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา 1108 อนุมาตร (5) ซึ่งบอกว่าสามารถชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์หรือแรงงานก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติจะทำอย่าไร เช่น

  ผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. จำนวน 10,000 หุ้น มุลค่าที่ตราไว้ @ 100 บาท ถ้าจะชำระเป็นเงินสดต้องใช้เงิน 1,000,000 บาท แต่ผมไม่มีเงินพอผมจึงเสนอจะชำระค่าหุ้นโดย

  1) ชำระเป็นเงินสด 500,000 บาท

  2) ชำระเป็นรถยนต์มูลค่า 300,000 บาท

  3) ชำระเป็นแรงงานที่จะทำงานให้กับบริษัทคิดเป็นมูลค่า 200,000 บาท

  ถามว่าการกระทำแบบนี้เป็นที่ยอมรับตามมาตรา 1108 อนุมาตรา (5) หรือไม่  ถ้าไม่ความหมายตามมาตราดังกล่าวเป็นอย่างไร?  และในบอจ. 5 ของบริษัทจะแสดงอย่างไร? จะลงว่าชำระเต็มมูลค่าหรือไม่ เพราะในความเป็นจริงผมชำระเงินสดแค่บางส่วนเท่านั้น

   

   

  คำตอบ

  การที่บริษัทใดจะยอมให้มีการชำระค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นนอกจากเงินสด ได้นั้น ต้องเป็นเรื่องที่ที่ประชุมตั้งบริษัทกำหนดไว้โดยละเอียด หรือมีมติพิเศษกำหนดขึ้นในภายหลัง  ซึ่งในมติจะต้องกำหนดด้วยว่า "เพียงใดซึ่งจะถือเอาเป็นว่าได้ใช้เงินแล้ว" โดยต้องระบุรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน  กรณีที่ยกตัวอย่างมา ถ้าระบุไว้ในมติของที่ประชุมตั้งบริษัท ก็ย่อมทำได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 กันยายน 2550