ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  019073 การรับสนองพระบรมราชโองการpolicemedia@hotmail.com18 ตุลาคม 2549

  คำถาม
  การรับสนองพระบรมราชโองการ

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       ผมอยากเรียนถามความเห็นของอาจารย์ดังนี้ครับ

            1.พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภา ใช่หรือไม่ครับ

            2.ผู้ที่สมควรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติ  ควรเป็นประธานรัฐสภาใช่หรือไม่ครับ  ทำไมจึงให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติ

            3.พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารคือรัฐบาล ใช่ไหมครับ  และผู้ที่ต้องรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ 

            4.ถ้า พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. มีความผิดพลาด  "ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ"ต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับ

                                   ขอบพระคุณครับ

                         policemedia@hotmail.com  

  คำตอบ

  เรียน Policemedia

      1. ใช่

      2. ไม่ใช่  เพราะกฎหมายนั้นจะออกได้ก็ต่อเมื่อด้วยความรู้เห็นเป็นใจหรือการเสนอของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจึงต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ

      3. ใช่

      4. ใช่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 ตุลาคม 2549