ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015143 การเรียกคืนทรัพย์ที่ให้จากผู้รับทำได้ในกรณีใดบ้างปาน12 ตุลาคม 2548

  คำถาม
  การเรียกคืนทรัพย์ที่ให้จากผู้รับทำได้ในกรณีใดบ้าง

  กราบเรียน อาจารย์มีชัยฯ ที่เคารพ

  อยากทราบว่ากรณีที่มีคนโอนที่ดินให้ผมแปลงหนึ่ง แล้วต่อมาผู้โอนประสงค์จะขอที่ดินคืนโดยให้เหตุผลสั้นๆว่า**อยากได้คืน**ไม่ทราบว่าเขาจะทำได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนว่าการถอนคืนการให้จากผู้รับนั้น จะต้องเข้าข่ายกรณีที่ผู้รับประพฤติเนรคุณ

       จึงอยากเรียนถามว่า

  1. คำว่าเนรคุณในทางกฎหมายนั้นมีขอบเขตแค่ไหน

  2.การขอคืนกรณีที่ผู้รับเนรคุณนั้นผู้ให้ต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อน หรือสามารถแจ้งนายทะเบียที่ดินให้โอนคืนได้เลย

  3.กรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เป็น สังหาริมทรัพย์ คำตอบตามข้อ 2.จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

          ขอแสดงความนับถือ

  คำตอบ

  เรียน คุณปาน

       1. กรณีเนรคุณที่จะถอนคืนการให้ได้มี ๓ กรณี คือ

       (๑) ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา

       (๒) ผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

       (๓) ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

       2.   ต้องฟ้องศาล

       3.  เหมือนกัน

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ตุลาคม 2548