ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015142 ถอนการค้ำประกันผู้ถูกยึดสิทธิ์ฯ12 ตุลาคม 2548

  คำถาม
  ถอนการค้ำประกัน

  เรียนปรึกษาอาจารย์

  การถอนการค้ำประกันเงินกู้

  1. ก. ค้ำประกัน ข.   แต่ ข. ไม่ได้ค้ำประกัน ก.  (หลักของสหกรณ์ฯค้ำซึ่งกันและกัน) 

  2. ก. แจ้งให้ ข. หาผู้ค้ำประกันใหม่  เพราะ ก. เสียสิทธิ์ในการกู้เงินโดยให้ ข. ค้ำเพื่อนำเงินสดไปชำระค่ายาตามใบสั่งยาจากแพทย์ผู้รักษา (เจ็ดหมื่น-เก้าหมื่นกว่าบาท/ครั้ง)เวลาผ่านไป 1 ปีเศษ  ข. ก็ไม่ดำเนินการใด ๆ  ก. ได้นำหลักฐานเข้าพบพร้อมแจ้งให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ  ผู้จัดการให้ใบสัญญา แก่ ก. นำไปให้ ข. กรอก หาผู้ค้ำใหม่และนำไปให้ผู้จัดการฯโดยตรง  ข.ก็ไม่ดำเนินการใด ๆ อีก  พอดี ข ออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการ 

  3. ก.ถอนการค้ำประกัน ข. ก.ต้องดำเนินการใด ๆ อีกต่อไป

              ขอขอบคุณในคำแนะนำของอาจารย์

  คำตอบ

  เรียน ผู้ถูกยึดสิทธิ์

         การเข้าค้ำประกันบุคคลใด ก็คือการยอมตัวเข้าผูกพันในหนี้ของบุคคลอื่นว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนจะยอมเข้าชำระหนี้แทนให้  ดังนั้นเมื่อเข้าค้ำประกันใครแล้ว ภาระนั้นจึงผูกพันตลอดไปจนกว่าหนี้นั้นจะชำระหมด  โดยจะถอนตัวไม่ได้ เว้นแต่เจ้าหนี้จะยินยอมให้ถอน ซึ่งไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเคยมีเจ้าหนี้คนใดยอมให้ผู้ค้ำประกันตอนตัวได้เลย

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ตุลาคม 2548