ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014144 ไม่ส่งรายงานผลดำเนินการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นThianchai S31 พฤษภาคม 2548

  คำถาม
  ไม่ส่งรายงานผลดำเนินการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น

  กราบเรียน อาจารย์ มีชัยที่เคารพ,

  ผมได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด จำนวนหุ้นเป็นส่วนน้อย ประมาณ 0.2 เปอร์เซนต์ ผมมีคำถามอยากเรียนดังนี้

  1. บริษัทไม่เคยส่งเอกสารการประชุม ไม่เคยส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม อีกทั้งยังไม่เคยแจ้งการปันผล หรือการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบเลย อยากทราบว่า ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนี้จะทำประการใด โดยข้อกำหนดกฎหมายใดให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทราบโดยทั่วกัน หรือมีหน่วยราชการใดรับดูแลเรื่องนี้ให้ได้

  2. การเพิ่มทุนโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ผู้ใดมีความผิดใดบ้าง

  3.การรับเงินปัญผล จำเป็นต้องไปรับที่บริษัทด้วยตัวเองหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่ทราบว่ามีการปันผล จะขอให้ส่งเข้าบัญชีธนาคารให้ได้หรือไม่

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  เทียนชัย สุขสุวรรณ์

   

  คำตอบ

  เรียน Thianchai

      1.ตามกฎหมายนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประชุมต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกคน หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน  ถ้าเป็นบริษัทมหาชน จะมี กลต. เป็นผู้กำกับดูแล  ถ้าเป็นบริษัทเอกชนผู้ถือหุ้นต้องดูแลเอง

     2. การเพิ่มทุนนั้นก็ใช้ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

    3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทดำเนินการเช่นนั้นได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2548