ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014002 คดีเกี่ยวกับเช็คลูกหนี้16 พฤษภาคม 2548

  คำถาม
  คดีเกี่ยวกับเช็ค

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

  ขออนุญาตถามคำถามดังนี้

  ได้กู้เงินโดยการจ่ายเช็ค เป็นจำนวนหลายฉบับต่างช่วงเวลากัน จากนั้นธุรกิจมีปัญหา หยุดดำเนินกิจการ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินตามเช็คได้ เข้าใจว่าคดีเช็คปัจจุบันเป็นคดีอาญา จึงขอเรียนถามดังนี้

  1. หากเจ้าหนี้จะแจ้งความนั้นต้องแจ้งภายในกี่วัน และอายุความเกี่ยวกับเช็คนั้นมีระยะเวลาเท่าใด

  2. จำนวนเงินที่ใช้ในการประกันตัวเป็นจำนวนเท่าใด

  3. คดีอาญาเกี่ยวกับเช็คนั้นมีโทษจำคุกสูงสุดกี่ปี

  4. การฟ้องคดีแพ่งหากถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายแล้วทรัพย์สินทั้งหมดไม่สามารถชำระคืนหนี้ทั้งหมดได้จะได้รับโทษทางอาญาแทนหรือไม่

  5. หากมีการตกลงว่าจะจ่ายชำระเงินเป็นบางส่วน (ลดหนี้ให้) โดยที่เจ้าหนี้ยินยอม และได้มีการจ่ายชำระไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบยังไม่ครบตามที่ตกลงกัน เจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องคดีอาญากับเช็คได้อีกหรือไม่ และต้องมีหลักฐานอะไรเพื่อพิสูจน์ว่ามีการตกลงกันไว้ เนื่องจากตอนที่ตกลงกันไม่มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร

  ขอแสดงความนับถือ

  ลูกหนี้

  คำตอบ

  เรียน ลูกหนี้

      1.ต้องร้องทุกข์เสียภายใน ๓ เดือน

      2. ไม่เกินหนึ่งในสามของวงเงินตามเช็ค

      3. จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

      4. ถ้าไม่ได้ทุจริต ก็ไม่มีโทษทางอาญา

      5. ก็ต้องหาพยานหลักฐานมาสืบว่าได้มีการตกลงกันใหม่และชำระหนี้ไปบางส่วนแล้ว อันทำให้หนี้ตามเช็คเป็นอันหมดกันไป

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 พฤษภาคม 2548