ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  013894 สัญญากู้เงิน (ต่อ)na3 พฤษภาคม 2548

  คำถาม
  สัญญากู้เงิน (ต่อ)

  การทำสัญญากู้เงิน ปกติกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ 15 บาท ต่อปี ในกรณีเราเป็นผู้ให้กู้แล้วกำหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด โดยผู้กู้บอกว่ายินยอม ต่อมาผู้กู้ไม่ยอมใช้เงินโดยอ้างว่าเราคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้น อยากทราบว่า

  1.เราสามารถฟ้องร้องผู้กู้ได้หรือไม่ และจะมีผลตามมาอย่างไรเช่น สัญญากู้เป็นโมฆะเพราะคิดดอกเบี้ยเกินที่กฏหมายกำหนด หรือว่าศาลจะสั่งให้เราคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

  2.ผู้กู้สามารถฟ้องร้องเราได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบอย่างไรกับเรา หรือว่ามีผลแค่เราต้องเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไม่เกินที่กฏหมายกำหนด

  3.จากข้อ 1. ในการฟ้องร้อง เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราจะต้องเสียไปกับการฟ้องร้อง จากผู้กู้ได้หรือไม่

  4.ในการทำสัญญากู้เงินจำเป็นจะต้องมีหลักฐานอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ เช่น ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หรือว่าไม่จำเป็น มีแค่หนังสือสัญญาฉบับเดียวก็พอ

  5.สัญญากู้เงินที่ไม่มีการติดอากรสแตมป์สามารถฟ้องร้องกันได้หรือไม่ มีผลทางกฎหมายหรือไม่

  คำตอบ

  1..ในทางแพ่ง ฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้ แต่เรียกได้เพียงร้อยละไม่เกิน ๑๕ ต่อปี  ส่วนในทางอาญาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เ้พราะการเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ เป้นความผิดมีโทษทางอาญา ไม่ว่าผู้กู้จะยินยอมหรือไม่ก็ไม่ก็ตาม

  2. ถ้าเขาเอาเรื่องเขาก็คงไปแจ้งความเพื่อให้มาดำเนินคดี

  3. เรียกได้

  4. เพียงมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ใช้ฟ้องร้องได้

  5. ไม่ได้ ต้องติดอากรแสตมป์ก่อน

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 พฤษภาคม 2548