ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044417 การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่policemajor@hotmail.com27 เมษายน 2554

  คำถาม
  การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

  วันที่  27  เมษายน  2554

  เรียน  อาจารย์มีชัยฯ  ที่เคารพ

        ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้คำตอบและคำแนะนำในปัญหาข้อกฎหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม  ประเทศไทยและคนไทยควรต้องคงอยู่และดำเนินต่อไปด้วย"นิติธรรม" 

        ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ฯ  ดังนี้

           1.การที่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า  เป็นการขัดรัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่อย่างไร

           2.หากต้องการให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า  ต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 107 และ มาตรา 108  หรือไม่อย่างไร

           3.หรือหากต้องการให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า  ควรต้องกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในพระราชกฤษฎีกาที่ออกมา ตามมาตรา 107 และ มาตรา 108 ด้วยเลยใช่ไหม  จึงจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2550

           4.หากมีการเลือกตั้งล่วงหน้า  จำเป็นต้องแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 94 วรรค 3  หรือไม่  โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่า...เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่...เพราะการเลือกตั้งล่วงหน้าหมายถึง"ทุกท้องที่"...เพราะจะทำให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.ฯ บังคับใช้ไม่ได้ในส่วนของ การนับคะแนน การรวมผลคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน

   

                               ด้วยความเคารพ

                      policemajor@hotmail.com

  คำตอบ
  ที่เรียกกันว่าการเลือกตั้งล่วงหน้านั้น อันที่จริง เป็นการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๕ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตราดังกล่าวแม้จะน่าสงสัยว่าจะมีผลทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  แต่ก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจดูแล้วว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว จึงต้องเป็นอันยุติว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว คงทำอะไรไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 เมษายน 2554