ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040407 อำนาจวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบk31 พฤษภาคม 2553

  คำถาม
  อำนาจวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบ

  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  กระผมมีปัญหาต้องเรียนปรึกษาท่านอาจารย์อีกแล้วครับ

  ๑.รัฐธรรมนูญฯ ม.๒๐๔ บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ "ตามคำแนะนำของวุฒิสภา" และประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งฯ รัฐธรรมนูญฯ ม.๒๕๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชำนาญ....ฯลฯ และประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งฯ กรณีเช่นนี้ต่างกันในเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง "ตามคำแนะนำของวุฒิสภา" หรือไม่ครับ เพราะที่เหมือนกันคือประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองฯ และในส่วนของการแต่งตั้งอัยการสูงสุด ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งฯ แต่มิได้เขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง อย่างนี้มีความแตกต่างหรือไม่ครับ สรุปแล้วทั้ง ๓ แบบมีความแตกต่างกันหรือไม่ครับ

  ๒.การแต่งตั้งอัยการสูงสุด ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่การให้พ้นจากตำแหน่งละครับ ทำไมประธานวุฒิสภาไม่ต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการครับ

  ๒.อำนาจของวุฒิสภาเกี่ยวกับการไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ม.๒๐๖ (๒) มีกำหนดกระบวนการชัดเจน แต่ ม.๒๒๕ ม.๒๕๑ และ ม.๒๕๕ ไม่ได้กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจไม่ให้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการ ปปช.และอัยการสูงสุด เช่นนี้ วุฒิสภาไม่มีอำนาจไม่ให้ความเห็นชอบการโดยใช้กระบวนการ ม.๒๐๖ (๒) โดยอนุโลม ได้หรือไม่ครับ ถ้าวุฒิสภาไม่มีอำนาจเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำนาจเช่นนี้ แสดงว่าเป็นการบังคับวุฒิสภาให้ความเห็นชอบไปในตัวใช่หรือไม่ครับ  

  กระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาพิจารณาปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ทางเว็บไซต์แห่งนี้ครับ

  K

   

  คำตอบ

  1. ทุกกรณีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง โดยมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งนั้น

  2. เมื่อใดที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ก็มีความหมายว่าถ้าวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนั้นก็ทำไม่ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2553