ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035632 การยื่นถอดถอนอลงการณ์20 มิถุนายน 2552

  คำถาม
  การยื่นถอดถอน

  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

    การยื่นเรื่องถอดถอน สว. หรือ ส.ส.  ตามที่กระผมเห็นเป็นข่าวอยู่ขณะนี้  บุคคลเพียงคนเดียวสามารถยื่นเรื่องต่อกกต.ให้วินิจฉัย ว่า สว. หรือส.ส. กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  มาตรา 265,267ได้

  จึงขอกราบเรียนถามอาจารย์ดังนี้

  1.การยื่นเรื่องถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่น( อบจ.เทศบาล.อบต.) บุคคลคนเดียวสามารถยื่นเรื่องถอดถอนว่า นักการเมืองท้องถิ่นนั้น กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550   มาตรา 265 ,267 ประกอบมาตรา 284  ต่อ กกต.เช่นเดียวกับการยื่นเรื่องถอดถอน สว. ส.ส ได้ หรือไม่?อย่างไร?

  2.ถ้าไม่ได้ จะดำเนินการ ยื่นเรื่องถอดถอนตามกฎหมายต่อบุคคลดังกล่าว ที่ไหน? อย่างไร? เพราะเหตุใด?

                                         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                                อลงกรณ์

  คำตอบ

  เรียน คุณอลงกรณ์

  1. การที่สมาชิกคนเดียวหรือใครก็ได้เพียงคนเดียวสามารถยื่นเรื่องต่อ กกต.ให้พิจารณาว่าสมาชิกภาพของสมาชิก สส.หรือสว.สิ้นสุดลงได้ ก็เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๑ วรรคสุดท้ายกำหนดให้ กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบด้วย เมื่อมีคนแจ้งไปแม้เพียงคนเดียว กกต.ก็ต้องตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  แต่สำหรับท้องถิ่นนั้น กกต.ไม่มีอำนาจไปตรวจสอบได้เอง

  2. ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 มิถุนายน 2552