ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033039 คำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนักการเมืองpolicemajor@hotmail.com13 มกราคม 2552

  คำถาม
  คำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนักการเมือง

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

        ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550  มีบทบัญญัติว่า

        1.มาตรา 137 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 53 ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับสองหมื่นถึงสองแสนบาท และ"ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด..."สิบ"...ปี"

        2.เมื่อ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในเบื้องต้นแล้ว  สมมติว่าต่อมาภายหลัง  กกต.สืบสวนสอบสวนปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  นายยุทธ  เชียงราย (ซึ่งได้รับรองการเป็น ส.ส.ไปแล้ว) ได้ทำการฝ่าฝืนมาตรา 53 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550  ควรให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยมีคำพิพากษาตัดสิน  ใช่ไหมครับ    

        3.ตามบทบัญญัติ มาตรา 137  กำหนดบทลงโทษของการทำผิด มาตรา 53  ไว้ทั้งหมด สาม อย่าง เมื่อศาลฎีกาเห็นด้วยกับ กกต. และพิพากษาว่า นายยุทธ เชียงราย ฝ่าฝืน มาตรา 53 จริง  บทลงโทษทั้งสามอย่าง คือ

           3.1"ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี"  หาก กกต. ไม่ได้ระบุขอให้ลงโทษเรื่อง"จำคุก"ไปด้วย  ศาลฎีกาไม่สามารถลงโทษได้ใช่ไหมครับ

           3.2"และปรับสองหมื่นถึงสองแสนบาท"  เช่นเดียวกัน  หาก กกต. ไม่ได้ระบุขอให้ลงโทษเรื่อง"ค่าปรับ"ไปด้วย  ศาลฎีกาไม่สามารถลงโทษได้ใช่ไหมครับ

           3.3"และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี"  ซึ่งในกรณีนี้  กกต. ระบุขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง"แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนปี"

                 3.3.1ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด..."ห้า"...ปี  ได้หรือไม่ (ตามมาตรา 137 บัญญัติให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง..."สิบ"...ปี) 

        4.ทำไม กกต. จึงไม่ระบุขอให้ ศาลฎีกา  ลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 137  เพราะจะครอบคลุมถึง..."บทลงโทษ...สาม...อย่าง"

                                     ด้วยความเคารพ

                              policemajor@hotmail.com        

  คำตอบ

  เรียน policemajor

       คงต้องไปถาม กกต.เสียละกระมัง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 มกราคม 2552