ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027274 ความผิดขั้นยุบพรรคRichard29 มีนาคม 2551

  คำถาม
  ความผิดขั้นยุบพรรค

  อาจารย์ครับ ผมไม่ใช่นักกฏหมาย อยากทราบว่า

  มาตรา 237 ว่า....

  ถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68

  ผมวิเคราะห์ว่า

  (กลุ่มกริยาเงื่อนไขแรก)

  ๑. มีส่วนรู้เห็น
  หรือ
  ๒. ปล่อยปละละเลย
  หรือ
  ๓. ทราบ ถึงการกระทำนั้น

   

  แล้ว มิได้....(กริยาที่ ๒ ซึ่งน่าจะเป็นกริยาที่หากไม่ทำถือว่าผิด)

  ๑. ยับยั้ง
  หรือ
  ๒. แก้ไข

  เพื่อ.....ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม


  ให้ถือว่า.....พรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68

  (จึงสรุปเป็นการทำผิด)

  ดังนั้น....หากรู้แล้ว กรรมการพรรคจัดประชุม มีมติไล่ออก ปลดออก น่าจะพ้นผิดใช่หรือไม่ครับ

   

  คำตอบ

  ไม่มีความเห็นครับ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 มีนาคม 2551