ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024045 วันใช้บังคับรัฐธรรมนูญหญ้าปากคอก12 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  วันใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
  เรียนถามว่า รัฐธรรมนูญทำไม่ไม่มีวันใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองทั่วไป ใช้หลักอะไรในการกำหนดว่ามีผลใช้บังคับเมื่อใด
  คำตอบ

  เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ใช้บังคับได้ รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ตุลาคม 2550