ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022498 เสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติ ( 2 )ศิรวุฒิฯ9 กรกฎาคม 2550

  คำถาม
  เสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติ ( 2 )
               สืบเนื่องจากคำถามที่ 022456 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50 เมื่อพิจารณาจากมาตรา 31 ของ รธน. ( ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า " ในการออกเสียงประชามติ ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ......" ประกอบกับ ข้อ 33 วรรคท้าย ของประกาศ สสร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดว่า " ............และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน แต่ให้นับรวมเป็นจำนวนผู้มาออกเสียงประชามติด้วย " กรณีดังนี้จะต้องนำจำนวนของผู้มาออกเสียงประชามติแต่เป็นบัตรเสีย ( ไม่นับเป็นคะแนน ) มารวมกับจำนวนเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นชอบตามคำถามสืบเนื่องด้วยหรือไม่ ซึ่งหากนำมารวมก็จะเท่ากับว่ามีผู้มาออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบมากกว่าใช่หรือไม่ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ.
  คำตอบ

  ตัวอย่าง เช่น  มีคนลงคะแนนเสียง เห็นชอบด้วย  30 คน ไม่เห็นด้วย 15 คน มาลงคะแนนแล้วบัตรเสีย 12 คน ในกรณีเช่นนี้ต้องถือว่ามีผู้มาออกเสียงประชามติ จำนวนทั้งหมด 57 คน (30 + 15 + 12)  มีคนเห็นด้วย 30 เกินครึ่งของ 57 แล้ว จึงถือว่าเสียงข้างมากเห็นชอบด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กรกฎาคม 2550