ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021506 เกี่ยวร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็นคนไทยรักประชาธิปไตย25 เมษายน 2550

  คำถาม
  เกี่ยวร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็น

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพนับถือย่างสูง

          จากการที่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็น กระผมมีความสงสัยในประเด็นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา

  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

  ......มาตรา 108 ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดำเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีการดังต่อไปนี้

  ......(2) ให้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา......

  คุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภา

  ......มาตรา 110 บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป้นสมาชิกวุฒิสภา

  ......(7) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 96(๑) (๒) (๓) (๔)(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)

  ......มาตรา 96 บุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ

  .......(8) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง

  จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กระผมมีข้อสงสัยว่าการสรรหาตามมาตรา 108(2) ให้สรรหาบุคคลจากภาครัฐ แต่คุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 110(7) ประกอบมาตรา 96 (8) ห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ผมว่ามันขัดแย้งกันอยู่นะครับ

  จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาอธิบายประเด็นดังกล่าวด้วยครับ

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  คนไทยรักประชาธิปไตย 

  คำตอบ

  เรียน คนไทยรักประชาธิปไตย

       นั่นน่ะซี  ผมถึงได้แสดงความเห็นไว้ว่า บางบทมาตรายังขัดกันอยู่  เข้าใจว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว คณะกรรมาธิการยกร่างคงจะได้แก้ไข

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 เมษายน 2550