ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021088 รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษคนรักชาติ23 มีนาคม 2550

  คำถาม
  รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ

  คือสงสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษครับ

  จากที่เรียนๆมาตามตำราเรียนมัธยม สอนว่า รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ

  เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีลายลักษณ์อักษร แล้ว

  1.) แล้วเขาจะตีความยังไงครับว่า กฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

  2.) แล้วเขามีกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญไหมครับ โดยเฉพาะบทบัญญัติ เกี่ยวกับรัฐสภา (เนื่องจากไม่มีลายลักษณ์อักษร)

  3.) แล้วเหตุใดประเทศไทย จึงไม่ลองใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรบ้าง ทั้งๆที่ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เหมือนกับประเทศอังกฤษ

                                ขอบคุณล่วงหน้า สำหรับคำตอบครับ

   

  คำตอบ

  1. ศาลเขาวางหลักมาเป็นร้อย ๆ ปี

  2. มี

  3. ขนาดมีเป็นลายลักษณ์อักษรยังเถียงกันอยู่ทุกวัน ขืนไม่มี แล้วจะได้ใครมาเป็นผู้กำหนดล่ะว่าหลักเกณฑ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างไร

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มีนาคม 2550