ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052940 การรับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติ26 กรกฎาคม 2561

  คำถาม
  การรับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  เรื่อง การรับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  เรียน อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์

  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในมาตรา 59 กำหนดให้ เรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. โดยบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ท. ในการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตในภาครัฐได้ แต่เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับเรื่องกล่าวหาเองได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีประชาชนจำนวนมากส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ มายังสำนักงาน ป.ป.ท. 
   
  จึงใคร่เรียนถาม อาจารย์มีชัย ว่า 

  (1) ระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีมติในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. ยังสามารถรับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่? 

  (2) และเมื่อมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐมายังสำนักงาน ป.ป.ท. หลังวันที่ พ.ร.ป.ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงาน ป.ป.ท. สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ต่อไปได้หรือไม่?

  ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ

  คำตอบ

  1. รับได้ แต่ถ้าอยู่ในอำนาจของ ปปช. ก็ส่งต่อให้ ปปช.

  2. อะไรที่ไม่อยู่ในอำนาจ ปปช. หรือที่เขามอบหมายมาให้ ปปท. ๆ ก็ทำได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 กรกฎาคม 2561