ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052849 การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันนายสุรศักดิ์ นาคนาคา15 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน
  กราบเรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
  กระผมมีข้อสงสัยและถกเถียงกันยังหาข้อยุติไม่ได้อยากเรียนถามท่านอาจารยืดังนี้
  มาตรา ๑๖ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วยและในข้อ(๕).เขียนว่า"ให้มีกรรมการสภาสถาบัน สามคนซึ่งเลือกจากคณบดีหนึ่งคน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา ๑ คนและหัวหน้าส่วนส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๑ คน...
  กระผมสงสัย เนื่องจาก โรงเรียนกีฬา ๑๑  แห่งยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน กีฬา มีแต่เพียงผู้รักษาราชการแทน.โดยนำครูเข้ามารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา...ปัญหาก็คือ  ครูที่มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนก๊ฬา จะเข้ามาเป็นกรรมการสภาสถาบันได้หรือไม่?)ตามข้อกฏหมายมาตรา ๑๖(๕)
  คำตอบ
  ผู้รักษาการย่อมมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับเจ้าของตำแหน่ง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 พฤษภาคม 2561