ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052830 การเสนอชื่อโปรดเกล้าฯsurasak25 เมษายน 2561

  คำถาม
  การเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ
  กราบเรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
  ในฐานะที่ท่านอาจารย์มีความรู้และประสบการณ์การเป็นนายกสภาฯหลายมหาวิทยาลัย กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายการสรรหาอธิการดังนี
  ๑.คณะกรรมการสรรหาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการสรรหาอธิการบดีได้หรือไม่?โดยให้เหตุผลว่า เป็นอำนาจของนายกสภาเป็นผู้วินิจแัยชี้ขาด
  ๒.หลังการสรรหาอธิการบดี ได้รายชื่อบุคคลสมควรนำขึ้นโปรดเกล้า ระหว่างนั้นมีผู้ร้องไปยังศาลปกครอง ว่า กระบวนการสรรหาอธิการบดีไม่ชอบด้วยข้อบังคับ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับฟ้องหรือรับเรื่องไว้พิจารณา สามารถนำรายชื่อบุคคลนั้นขึ้นทูลเกล้าหรือโปรดเกล้าเป็นอธิการบดีได้หรือไม่? ด้วยความเคารพอย่างสูง surasak
  คำตอบ

  1.  ถ้าข้อบังคับไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  การสรรหาหรือการแต่งตั้งอธิการบดี ไม่ใช่อำนาจเฉพาะตัวของนายกสภา ๆ เป็นเพียง ๑ ใน กรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็อาจมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (ขึ้นอยู่กับข้อบังคับกำหนดไว้อย่างไร)

  2. ปกติ สกอ.จะยังไม่นำรายชื่อนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะสามารถชี้แจงข้อโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 เมษายน 2561