ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052819 ความเห็นการปฎิรูปการศึกษาพีระพันธ์13 เมษายน 2561

  คำถาม
  ความเห็นการปฎิรูปการศึกษา
  ปัญหาการศึกษาไทย ได้ตกต่ำอย่างยาวนานและซ้ำซาก. ที่จนมุมด้วยผลงานและหลักฐาน.  ปัจจุบันได้ส่งผลต่อนาคตเด็กนักเรียนนักศึกษาและการก้าวต่อไปข้างหน้าของชาติ. อันเนื่องมาจาก
  1.การบริหารจัดการที่เป็นระบบอุปถัมภ์และด้อยคุณภาพและขาดความรับผิดชอบในการทำงาน คือ มีคนเกินงานมากเกินความจำเป็น( Workforce & Workflow) ส่งผลให้ใช้เงินเกินความจำเป็นปีละ1-200,000ล้านบาทต่อปี.  จึงไม่มีเงินมาพัฒนาทางการศึกษา.(ปัญหาหลักคือ คนกลัวการเปลี่ยนแปลงฯ ที่กลัวสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ และมีทุนการเมืองที่มาคอบงำผลประโยชน์อยู่อย่างแยบยล). จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ในรูปแบบ Portal Platform ที่เชื่อมการทำงานทุกส่วนในการทำงานเข้าด้วยกัน( Share-Discuss-Review-Conclusion-Decession Making…)
  2.คุณภาพทางการศึกษาของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน( สอบตก) จากเนื้อหาความรู้ที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขาดการฝึกทักษะและขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนในการเปิดกว้าง ไกล ลึกจากหลากหลายแหล่งการเรียนรู้ และ/หรือ สอนทดแทนครูอาจารย์ได้อย่างมีคุณภาพ
  3.คุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ของครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถต่ำ จึงไม่สามารถจะถ่ายทอดความรู้ที่ดีมายังเด็กนักเรียนนักศึกษาของตนเองได้.  จำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพครูอาจารย์เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
  4.การรั่วไหล(ทุจริต)อย่างมากในระบบฯ. ที่เป็นการสอนโกงให้เด็กดู(ตัวอย่างเลว). จำเป็นต้องมีการป้องปรามและปรามปรามอย่างเคร่งคัด.  และไม่อนุญาตให้หน่วยงานจับเงิน….
  หมายเหตุ. ถ้ามีปัญหามากและยากที่จะแก้ไขได้.   ขอเสนอให้ปล่อยเสรีทางการศึกษาให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา. (โดยใครแข่งขันไม่ได้ให้ถอยออกไป) และให้รัฐปรับบทบาทใหม่มาเป็นผู้กำกับ ควบคุมคุณภาพ เตรียมเงินเพืรอการศึกษาและให้การสนับสนุนทางการศึกษา)

  คำตอบ
  คุณวิเคราะห์มาดี เพียงแต่ดูเหมือนคนนอกวงการศึกษาจะรู้ทำนองเดียวกัน มีแต่เฉพาะคนในวงการศึกษาในกระทรวงเท่านั้นที่ไม่รู้  ที่สำคัญในการคิดปฏิรูปแต่ละครั้ง มุ่งที่จะให้บุคลากรของกระทรวงได้ประโยชน์ โดยไม่ได้นึกถึงว่าเด็กและการศึกษาของชาติจะได้อะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 เมษายน 2561