ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052779 คำนิยามของ พรบ ควบคุมอาคารมณี4 มีนาคม 2561

  คำถาม
  คำนิยามของ พรบ ควบคุมอาคาร
  ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ                                                                                             พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 4(2) บัญญัติ คำนิยาม “อาคาร” หมายความรวมถึง “รั้ว กำแพง ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ”                                 ต่อมามีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ซึ่งเป็นกฎหมายลูก ในข้อ 47 กำหนดว่า “รั้วกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ”              รั้วกำแพงที่ตกอยู่ในบังคับข้อ 47 ก็คือ รั้ว กำแพง ตามมาตรา 4(2) ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ที่ผู้ตรากฎกระทรวงต้องการบังคับใช้เฉพาะ “รั้วกำแพงที่สร้างติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว” เท่านั้น รั้วกำแพง ตามมาตรา 4(2) ลักษณะอื่นไม่ตกอยู่ในบังคับข้อ 47 ใช่หรือไม่คะ
  คำตอบ
  ใช้กับรั้วกำแพงที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗ คือ  “รั้วกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว"
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 มีนาคม 2561