ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052765 องค์ประชุมคณะกรรมการเกวลี ทศนักข์22 กุมภาพันธ์ 2561

  คำถาม
  องค์ประชุมคณะกรรมการ
  พรฎ.เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2547 มาตรา 14 กำหนดว่า "การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตาม พรฎ. นี้..." ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ข้อ 3 กำหนดว่า "ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่เกิน 40 คน ประกอบเป็นคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ ..." ขอเรียนถามว่า หากนายกรัฐมนตรียังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ถึง 40 คน องค์ประชุมของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จะนับไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก 40 คน หรือไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเท่าที่มีอยู่คะ
  คำตอบ

  ตั้งเท่าไรก็ต้องนับเท่านั้น  คำว่า "จำนวนไม่เกิน ๔๐ คน" บอกอยู่ในตัวแล้วว่าจะตั้งเท่าไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่เกิน ๔๐ คน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 กุมภาพันธ์ 2561