ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052545 เจ้าหน้าที่อ้างกฎหมายถูกหรือไม่ชัย13 กรกฎาคม 2560

  คำถาม
  เจ้าหน้าที่อ้างกฎหมายถูกหรือไม่
  เรียนถามท่านอาจารย์ครับ
      ข้างบ้านก่อสร้างอาคารสูงเสาของตัวอาคารต้นริมเบียดเข้ามาใกล้กับแนวเขตที่ดินที่ติดกับผม ได้แจ้งให้อบต.มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่อบต.วัดระยะจากผนังอาคารที่เป็นอิฐก่อไปยังแนวเขตที่ดินวัดได้ 43ซม. ผมแย้งว่าทำไมไม่วัดจากเสาของอาคารเพราะว่าเสายี่นล้ำเข้ามาใกล้กว่าผนังก่ออิฐ เจ้าหน้าที่ก็อ้างกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 50 บอกว่าให้วัดจากผนัง จากนั้นสั่งให้รื้อผนังก่ออิฐออกและถอยร่นไปก่อใหม่ให้ได้ระยะ 50 ซม. ส่วนเสาและคานที่ยื่นล้ำเข้ามามากกว่าให้คงไว้ ผมเห็นเขาอ้างอิงกฎหมายแบบนี้ก็เลยตอบไปว่าก็เอาตามที่อบต.บอกแล้วกัน ดังนี้
    - อบต.ทำถูกต้องหรือเปล่าครับ
    - คำพูดที่ผมพูดไปจะมีผลเป็นว่ายินยอมให้ไม่ต้องรื้อถอนเสาหรือเปล่าครับ
    - ผมควรต้องทำอย่างไรดีครับ
                                                                                                 ด้วยความเคารพอย่างสูง
  คำตอบ

  - เขาบอกถูกแล้ว

  - ไม่ได้แปลว่าอะไรทั้งนั้น ถ้าจะแปลก็แปลว่าคุณขี้เกียจเถียงกับเจ้าหน้าที่

  . อ่านข้อ ๕๐ ที่ส่งมาท้ายนี้ แล้วคอยดูว่าเขาทำถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไปร้องใหม่


  ข้อ ๕๐  ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

  (๑)  อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

  (๒)  อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

  ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ดังก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กรกฎาคม 2560