ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052530 การแสดงความประสงค์และเจตนาที่แท้จริงในการถอดถอน ผญบ.ตามมาตรา 14(6)นางสาวณัฐฐาภรณ์ 30 มิถุนายน 2560

  คำถาม
  การแสดงความประสงค์และเจตนาที่แท้จริงในการถอดถอน ผญบ.ตามมาตรา 14(6)
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยฯ  คะ
            ดิฉันขออนุญาตสอบถามคะ  กรณีมีราษฎรยื่นถอดถอน ผญบ. ตามมาตรา 14(6) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2457  ในกระบวนการของการตรวจสอบเพื่อให้ทราบความประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของประชาชนที่เข้าชื่อถอดถอน  อำเภอมีการกำหนดระยะเวลาแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร     ยกตัวอย่างเช่น  ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม      แต่เนื่องจากประชาชนที่ยื่นถอดถอนแจ้งความประสงค์ขอแสดงตนก่อนวันที่ที่อำเภอกำหนดเนื่องจากในวันดังกล่าวต้องไปทำงานยังต่างจังหวัดไม่สามารถมาแสดงตนได้  จึงประสงค์ที่จะแสดงความประสงค์และเจตนาก่อนวันที่อำเภอกำหนด   เช่น ขอแสดงตนในวันที่  12  หรือ 13 สิงหาคม        
           กรณีเช่นนี้ อำเภอจะสามารถรับแสดงตนได้หรือไม่คะ  (เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่า บุคคลที่ยื่นคำร้องถอดถอนได้ยื่นด้วยตนเองจริงหรือไม่ และมีเจตนาให้ ผญบ.ออกจากตำแหน่งจริงหรือไม่) 
  คำตอบ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอยู่แล้ว ถ้านายอำเภอจะรับการแสดงตนก่อนกำหนด แล้วบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ ก็ไม่มีอะไรห้าม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มิถุนายน 2560