ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052279 การจัดการมรดกที่พินัยกรรมที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดภัทร15 ธันวาคม 2559

  คำถาม
  การจัดการมรดกที่พินัยกรรมที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียด

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ

  นาย เอ ได้ทำพินัยกรรมฉบับลายมือไว้โดยระบุทรัพย์สินแต่ไม่ได้ระบุผู้รับ และมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้คือ นาย บี โดยระบุว่าหากทายาทคนใดฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทกับนาย บี ขอให้มรดกที่จะตกแก่ทายาทผู้นั้นเป็นโมฆะ จึงขออนุญาตรบกวนสอบถามว่า

  1. นาย บี จำเป็นจะต้องแบ่งมรดกโดยมีสัดส่วนเท่าๆกันหรือไม่ หรือสามารถแบ่งตามที่เห็นสมควรได้ครับ

  2. กรณีที่แบ่งให้แก่ทายาทไม่เท่ากัน และมีการฟ้องร้องกัน จะสามารถนำข้อความที่ระบุในพินัยกรรมนี้มาโต้แย้งได้หรือไม่

  3. กรณีที่นาย เอ ไม่มีภรรยา และไม่มีบุตร แต่มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ชื่อ นาย ซี ซึ่งนาย ซี ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว แต่นาย ซี มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส และมีบุตรในสมรส 1 คน และมีบุตรกับภรรยาเก่าที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอีก 1 คน ขอรบกวนสอบถามว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกแทนนาย ซี ครับ

  ขอแสดงความนับถือ
  คำตอบ

  1. ต้องแบ่งตามสิทธิที่ทายาทแต่ละคนพึงได้ตามกฎหมาย จะเลือกว่าจะให้คนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้ตามความพอใจไม่ได้

  2. ไม่ได้ เพราะถ้าคุณแบ่งให้เขาผิดไปจากสิทธิที่เขาจะพึงได้ เขาก็ต้องฟ้องโต้แย้ง

  3. ขึ้นอยู่กับว่าบุตรภรรยาเก่าที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้น นาย ซีได้รับรองบุตรไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับรองบุตรไว้ บุตรที่เกิดจากภรรยาที่จดทะเบียนสมรสย่อมได้รับมรดกแทนนาย ซี แต่บุตรจากภรรยาที่เกิดจากภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาอาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เขาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้  ในกรณีเช่นนี้ บุตรทั้งสองคนก็ย่อมมีสิทธิได้รับมรดกแทนที่นาย ซี ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 ธันวาคม 2559