ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052256 พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่บรรณ แก้วฉ่ำ28 พฤศจิกายน 2559

  คำถาม
  พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

  ตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้ ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระด้านการเงินการคลัง  อบจ.อบต.เทศบาล จึงน่าจะมีอำนาจตราข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายเงินได้เองแบบ กทม. ...แต่ปัจจุบันนี้ การใช้จ่ายเงิน เพื่อทำโครงการจัดบริการสาธารณะ แม้ซื้อดินสอสักด้าม  ยังต้องอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เนื่องจาก  มาตรา ๗๖ บัญญัติไว้ว่า การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การดำเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และการให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

  คำตอบ
  สงสัยอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 พฤศจิกายน 2559