ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052223 การบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบธรรมสุพรรษา8 พฤศจิกายน 2559

  คำถาม
  การบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบธรรม

  อยากขอเรียนถามท่านค่ะ กรณีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือปัจจุบันข้าพเจ้า เป็นนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด เทศบาล) ข้าพเจ้าได้ทำการเสนอบันทึกขอนำวุฒิปริญญาโทมาเพื่อปรับลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำไปสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด และได้รับรองวุฒิปริญญาโทจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการระดับจังหวัดก็เห็นชอบ ต่อมาข้าพเจ้าได้เสนอบันทึกให้นายกพิจารณาการสรรหาตำแหน่งบริหารโโดยการคัดเลือก แต่นายกได้ลงความเห็นว่าได้ดำเนินการรับโอนแล้ว ข้าพเจ้าจึงร้องขอความเป็นธรรมไปจังหวัด และมติจังหวัดแจ้งว่า ให้เทศบาลชี้แจงข้อเท็จจริงและให้รายงานการสรรหาไปใหม่ ว่าต้องคำนึงถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานเทศบาลในสังกัด ก่อนหากทำการรับโอนก็เป็นการไม่พัฒนาเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรภายใน และขัดเรืองความชอบธรรม ตามสิทธิของข้าราชการ และหากตอนนี้เทศบาลไม่ดำเนินการตามมติของก.จังหวัด แต่จะยังยืนยันเพื่อรับโอน หรือไม่ยอมเซนหนังสือบันทึกที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสนอเพื่อขอคัดเลือก แบบนี้ข้าพเจ้าสามารถนำข้อมูลไปร้องที่ศาลปกครองได้เลยหรือไม่ เพื่อขอให้เทศบาลดำเนินการสรรหา ตำแหน่งโดยชอบธรรม (ข้าพเจ้าได้ร้องทุกข์ผ่านนายอำเภอ และผู้ว่าเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอน)

  คำตอบ
  ถ้านายอำเภอและผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายในเวลาอันสมควร คุณก็ฟ้องศาลปกครองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 พฤศจิกายน 2559