ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052103 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติ คสช. (๒ ก.ย. ๒๕๕๗)ข้าราชการพลเรือน5 กันยายน 2559

  คำถาม
  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติ คสช. (๒ ก.ย. ๒๕๕๗)
  เรียน..ท่านอาจารย์มีชัย
  ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับมติ คสช. (๒ ก.ย. ๒๕๕๗) เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค
  ซึ่ง มติ คสช. ข้อ ๑.๓ กำหนดว่า "...ให้มีการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ...ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน กพ. กำหนด
  และมีสิทธิที่จะโอนกลับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้หากมีความประสงค์"
  จึงใคร่ขอเรียนถามอาจารย์ว่า
  หากข้าราชการท่านใดไม่ประสงค์จะไปรวมกับโครงสร้างของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค โดยจะขอกลับต้นสังกัดเดิม ต้องทำอย่างไร เพราะ หน่วยงานไม่มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการแสดงความจำนงหรือความประสงค์ในการโอนกลับต้นสังกัดเดิมเลย ตามมติ คสช. ข้อ ๑.๓ เลย
  ทั้งนี้...จะดำเนินการตัดโอนข้าราชการ พัสดุแบะทรัพย์สิน ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้แล้วครับ...ข้าราชการหลายท่านรอคำตอบการแนะนำจากอาจารย์อยู่ครับ
  คำตอบ
  ถ้าข้อความที่คุณอ้างว่ามีอยู่ในมติ คสช.ที่ว่า "และมีสิทธิที่จะโอนกลับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้หากมีความประสงค์" ก็แปลว่าขอกลับสังกัดเดิมได้  ถ้าคุณอยากกลับต้นสังกัดเดิม คุณก็ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาแสดงความจำนงไว้าเสียให้ปรากฏ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กันยายน 2559