ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051838 วันกำหนดที่จะต้องส่งมอบงานตามกฎหมายGolfy5 เมษายน 2559

  คำถาม
  วันกำหนดที่จะต้องส่งมอบงานตามกฎหมาย
  เรียน อ.มีชัย,
  กระผมใคร่ขอเรียนปรึกษาเรื่อง วันกำหนดที่จะต้องส่งมอบตามงานกฎหมาย หากหนังสือสัญญามีวันลงนามในสัญญาเป็นวันที่ 1 กพ 59. และมีรายละเอียดขัดแย้งกันเองตามข้อ 1 และ 2 ตามกฎหมายจะนับวันไหนเป็นวันเริ่มต้นสัญญาครับ.
  ข้อ1. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจนส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ 
  ข้อ2. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มค 59.

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
  Golfy  คำตอบ
  ข้อความใน ๒ ข้อ นั้น มิได้ขัดกัน  ข้อ ๑ เป็นเรื่องว่าผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จเมื่อใด   ส่วนข้อ ๒ เป็นเรื่องผลบังคับของสัญญา
  สงสัยอะไร ถ้าถามตรง ๆ อาจจะอธิบายให้เข้าใจได้

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 เมษายน 2559