ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046210 กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนายอักษร บุตรโคตร1 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งปี

  กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งปี

  เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ... ภายในหนึ่งปี เมื่อทางรัฐบาลเสนอกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไม่สามารถประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมฯ จึงส่งเรื่องหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ และคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่าสามารถใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียฯใหม่

  จึงมีคำถามที่จะขอคำแนะนำ ท่านอาจารย์ ดังนี้ครับ

  ข้อ1. เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ... ภายในหนึ่งปี ครบ ปี 2552 ผ่านมาปีนี้ก็ปีที่ 3 แล้ว รัฐบาลมีนายกรัฐมนตรี  5 คนแล้ว ร่างพรบ.บริหารงานบุคคล ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ทราบว่ามีบทลงโทษรัฐบาลไหมครับท่านอาจารย์ มีชัย...?

  ข้อที่2 เพราะ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม.พัทยา,เทศบาล,อบจ และอบต.ได้รับผลกระทบ ครับ เช่น การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้าราชการพลเรือน ก็ขึ้นเงินเดือนไม่ได้ เพราะเพราะการบริหารงานบคุคลของท้องถิ่น เรื่องปรับฐานเงินเดือน ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ถ  ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีคณะกรรมการ ก.ถ ครับ

  และกรมส่งเสริมฯ ส่งเรื่องให้รัฐบาลเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ถ โดยใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 แต่รัฐบาล ที่ผ่านมาไม่นำเข้าที่ประชุมฯ ส่งผลให้ไม่มีคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล ก.ถ ครับอาจารย์ 

   

            ขอคำแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์มีชัย ด้วยครับ

                                         ขอแสดงความนับถือ

                                         นายอักษร บุตรโคตร

                                        ปลัดอบต.บางกล่ำ

                                    1 กุมภาพันธ์ 2555

  คำตอบ

  1. ไม่มี

  2. ก็คงต้องรอต่อไป หรือมิฉะนั้นก็ฟ้องศาลปกครอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 กุมภาพันธ์ 2555