ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
  ประเภทข่าว
 • ข่าวบ้านการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจการเงิน
 • ข่าวตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน
 • คำสำคัญ
  ค้นหาใน
    ข่าวบ้านการเมือง > ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2551
  แสดงความคิดเห็น
  “ประสงค์” ขอพิจารณารายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูง “กรมที่ดิน” และ “กรมป้องกันฯ” เอง

  นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้กำกับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงการพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยประจำปีว่า ในส่วนของตนรับผิดชอบสองกรมใหญ่คือ กรมที่ดิน และ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หากมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับย้ายจะขอเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมด้วยตัวเอง จากนั้นจึงจะส่งให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่า พล.ต.อ.โกวิท จะฟังความคิดเห็นตน ในส่วนอธิบดีกรมที่ดินนั้น วันที่รับตำแหน่งวันแรก นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมาพบที่ห้องทำงานพร้อมนายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อน ตนทำในสิ่งถูกต้อง ข้าราชการที่ทำงานก็สบายใจ จะไม่มีการแกล้งกัน

   

  และมีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยว่า 11 สิงหาคม 2551 พล.ต.อ.โกวิทลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ส่วนทีมที่ปรึกษาที่เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีนายสุกิจ เจริญรัตนกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุรชัย ขันอาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิเชียร เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นคณะทำงาน ทั้งนี้ รายชื่อเหล่าข้าราชการสายกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชายนายเนวิน ชิดชอบ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เป็นผู้คัดเลือกประสานการจัดแต่งตั้งให้มาช่วยงาน ในส่วนตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น พล.ต.อ.โกวิท จะเสนอชื่อนายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกพรรคพลังประชาชน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 19 สิงหาคม 2551 ให้ดำรงตำแหน่งนี้ ตามที่นายเนวินคัดสรรจัดมาให้ โดยผ่านนายศักดิ์สยาม

   

  สำหรับ พล.ต.ท.สมยศ เป็นที่ทราบกันดีว่าใกล้ชิดนายเนวินมาก เป็นนายตำรวจถือหุ้นใหญ่ในคิงส์พาวเวอร์ เป็นเจ้าของโรงแรมพลูแมน ซอยรางน้ำ ที่นายเนวินใช้เป็นเซฟเฮ้าส์ทางการเมืองนัดหมายหารือทางการเมืองกับ ส.ส.ในกลุ่มมาตลอดหลายเดือน เป็นสถานที่ส่งคำแถลงการณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากลอนดอนไปยังสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีและวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนนายสุกิจ เจริญรัตนกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นประธานคณะทำงาน พบว่าเป็นพี่ชาย นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ประจำตัวมารดาคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ซึ่งนายสุกิจเพิ่งถูกย้ายออกจากกรุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเมษายน 2551 ที่ พล.ต.อ.โกวิท ตั้งเป็นประธานคณะทำงานทำให้มีการวิจารณ์ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมากว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเดือนกันยายน 2551 ให้จับตานายสุกิจให้ดี เพราะอาจได้รับตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย

   

  ปี 2551 มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษียณราชการหลายคน โดยเฉพาะนายพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการะดับ 10 ตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง อาทิ นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรพล กาญจนะจิตรา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ สุนานันท์ ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย ยุวบูรณ์ ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายสุกิจจา กรุณานนท์ ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายเสนอ จันทรา ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นางกาญจนาภา กี่หมัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายเจด็จ มุสิกวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  นายปริญญา ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพินิจ พิชยกัลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอานนท์ มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอานนท์ พรหมนารท ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

   

  ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เดิมมีแคนดิเดทเป็นตัวเก็งจะเป็นนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กับนายอนุชา โมกขะเวศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดิมทั้งสองคนเป็น “สิงห์ดำ” ล้วนเป็นแคนดิเดทมาตั้งแต่ช่วงนายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเกษียณ เมื่อกันยายน 2549 แต่มีปฏิวัติ 19 กันยายน ทำให้การเมืองเปลี่ยนขั้วและนายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แบบพลิกโผ

   

  ล่าสุดแคนดิเดทปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนายพีรพลกับนายอนุชา ตอนนี้มีนายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง “สิงห์แดง” ที่สนิทสนมกับนายเสนาะ เทียนทอง และนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ (ส.ส.) กลุ่มอีสานใต้ เป็นแคนดิเดทอีกคน หลังจากระยะหลังนายสมชายมีสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายนายเนวิน เพราะเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการผังเมือง ที่ดูแลโดยนายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สายตรงเนวิน ชิดชอบ ทำให้มีกระแสผลักดันจากนายสุพลให้นายสมชายเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ คงต้องจับตานายสุกิจ เจริญรัตนกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร “สิงห์ขาว” กำลังมาแรงช่วงหลัง แม้ว่าจบคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นสายตรงคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ยังน่าสังเกตว่า พล.ต.อ.โกวิท แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานให้รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงมหาดไทย ด้วย

   

  ตำแหน่งสำคัญรองจากปลัดกระทรวงมหาดไทยคือ อธิบดีกรมการปกครอง มีกระแสข่าวจากกระทรวงมหาดไทยและจากฝ่ายการเมืองในพลังประชาชนว่า จะปลด นายวิชัย ศรีขวัญ อธิบดีกรมการปกครอง “สิงห์ดำ” ออกจากตำแหน่งเพราะถูกมองว่าเป็นคนของขั้วตรงข้ามพลังประชาชน เห็นได้จากการเป็นอธิบดีกรมการปกครองในช่วงรัฐบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดยย้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพราะได้รับแรงหนุนจาก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับนายวิชัยสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อันเป็นพื้นที่ของ พล.อ.สนธิ คาดว่านายวิชัยอาจถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อแขวนไว้ แล้วผลักดันนายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี “สิงห์ขาว” ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายพลังประชาชนเห็นได้จากการรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปกติตำแหน่งนี้จะเป็นระดับรองปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่นายอุดมที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกลับได้รับแรงหนุนให้รับตำแหน่งนี้

   

  ก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดแถลงข่าวเบื้องหลังการถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีว่ามีสาเหตุจาก 5 ข้อหลัก ซึ่งมีเรื่องการไม่ยอมสนองตอบฝ่ายการเมืองในพรรคพลังประชาชนที่ต้องการให้ปลดอธิบดีหลายคนของกระทรวงมหาดไทยที่ขึ้นมาในช่วง คมช. รวมถึงการไม่สนองตอบเรื่องการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่ฝ่ายการเมืองต้องการ จนถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรมที่ดูแลโดยนายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สายนายเนวิน ชิดชอบ และก่อนหน้านี้กลุ่มอีสานพัฒนาคือ นายศักดา คงเพชร ส.ส. จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ถูกกับกลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ ออกมาแฉว่ามีการหาประโยชน์จากงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.5 หมื่นล้านบาท พบว่าข้อมูลทั้งของ ร.ต.อ.เฉลิม และนายศักดาตรงกันเรื่องงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นหลายหมื่นล้านบาท

   

  ด้านนายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงกระแสข่าวจะได้รับการผลักดันข้ามห้วยให้เป็นปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่า ไม่ทราบเรื่อง สื่อไปลงกันเอง

  ข่าวบ้านการเมือง ข่าวอื่นๆ
  ศาลฯ นัดตรวจพยานหลักฐานกรณีความเป็นรัฐมนตรีของ “สมัคร” 21 , 26 และ 27 ส.ค. นี้