ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044577 อนุญาต กับ อนุมัติชัย13 พฤษภาคม 2554

  คำถาม
  อนุญาต กับ อนุมัติ
  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ ผมอยากเรียนถามว่า การใช้คำว่าอนุญาต กับ อนุมัติ ต่างกันอย่างไรครับ เช่นการเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา ...จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ...จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
  คำตอบ

  การอนุมัติ คือ การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด ส่วนการอนุญาต คือ การยินยอม หรือตกลงให้กระทำการ   เรื่องบางเรื่องก็ต้องอนุมัติ เช่น จะขอไปราชการต่างจังหวัด หรือขอเบิกงบประมาณ ก็ต้องใช้ว่า "ขออนุมัติ" แต่ถ้าเป็นเรื่องบางเรื่อง เช่น การขอลาป่วย ก็ต้อง "ขออนุญาต"  เรื่องแต่ละเรื่องกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดไว้เสมอว่าจะต้องขออนุมัติ หรือขออนุญาต


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 พฤษภาคม 2554