ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: ท้องถิ่นทั้งหมด 1688 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  046451 เลขานุการนายกเทศมนตรีลาออก ( ตอบแล้ว ) เลขานุการนายกเทศมนตรี11 มีนาคม 2555
  046448 คุณสมบัติผู้จะเป็นเลขานายก อบต. ( ตอบแล้ว ) ผู้อยากทราบ10 มีนาคม 2555
  046400 การอนุญาตให้ถมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ( ตอบแล้ว ) คนไร้ที่พึ่ง3 มีนาคม 2555
  046392 จ่ายค่อตอบแทนเลขานายกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) โนนทอง(ครั้งที่2)2 มีนาคม 2555
  046387 ทุจริต แต่ยังไม่เกิดความเสียหาย เอาผิดไม่ได้จริงหรือ ( ตอบแล้ว ) ผู้ใหญ่บ้าน1 มีนาคม 2555
  046368 การหาเสียงของผู้ใหญ่บ้านกับป้ายโฆษณางานวัด ( ตอบแล้ว ) คนชัยภูมิ27 กุมภาพันธ์ 2555
  046366 การลงคะแนนเสียงข้างมาก ( ตอบแล้ว ) เทอดศักดิ์27 กุมภาพันธ์ 2555
  046362 สท.สามรถทำงานบริษัทได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) สท.ภาคตะวันออก27 กุมภาพันธ์ 2555
  046330 เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถลงสมัครนายกได้ ( ตอบแล้ว ) สุรชัย สุภา23 กุมภาพันธ์ 2555
  046298 ทำไมต้องเสียภาษีป้ายทั้ง ๆ ที่ไม่มีป้าย ( ตอบแล้ว ) บันทึก เข็มเพ็ชร์19 กุมภาพันธ์ 2555
  046296 60 ปี ย้าว ยาว ( ตอบแล้ว ) อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านจัง18 กุมภาพันธ์ 2555
  046286 ไม่ได้รับความเป็นธรรม ( ตอบแล้ว ) ข้าราชการครู กทม.16 กุมภาพันธ์ 2555
  046285 การเริ่มสถานภาพของผ้ใหญ่บ้าน( ปรับปรุงคำถามใหม่) ( ตอบแล้ว ) ถามใหม่16 กุมภาพันธ์ 2555
  046283 61 ปี เป็นผู้ช่วยฯ ได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) hotto916 กุมภาพันธ์ 2555
  046281 การบริหารราชการแผ่นดิน ( ตอบแล้ว ) คนธรรมดา16 กุมภาพันธ์ 2555
  046277 วันเริ่มสถานภาพของ ผญบ ( ตอบแล้ว ) ชาญ15 กุมภาพันธ์ 2555
  046273 การล้างมลทิน ปี 50 ( ตอบแล้ว ) พนักงานส่วนตำบล15 กุมภาพันธ์ 2555
  046241 กรณีผู้ใหญ่บ้านลาออกก่อนกำหนด ( ตอบแล้ว ) ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน7 กุมภาพันธ์ 2555
  046213 การเมืองท้องถ่น ( ตอบแล้ว ) ผู้ตกทุกข์1 กุมภาพันธ์ 2555
  046210 กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งปี ( ตอบแล้ว ) นายอักษร บุตรโคตร1 กุมภาพันธ์ 2555
  046202 ขอคำปรีกษาครับ ( ตอบแล้ว ) ข้าราชการท้องถิ่นสำนึกดี31 มกราคม 2555
  046201 คุณสมบัติผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นายวิสุทธิ์ พรหมมา31 มกราคม 2555
  046185 คุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) คุณอ้อมทิพย์27 มกราคม 2555
  046173 การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล ( ตอบแล้ว ) นายกรณ์ มีดี26 มกราคม 2555
  046162 คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) ว่าที่ผู้สมัคร24 มกราคม 2555
  046151 วาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ( ตอบแล้ว ) นิสิต21 มกราคม 2555
  046148 อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์เรียนรู้ ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น21 มกราคม 2555
  046136 ภรรยาเดิมกับภรรยาใหม่ ( ตอบแล้ว ) คนเสียค่าโง่19 มกราคม 2555
  046135 กฎหมายที่ดิน ( ตอบแล้ว ) จนท.เทศบาล19 มกราคม 2555
  046131 เลือกตั้งท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) ผู้สมัคร19 มกราคม 2555
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/57 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>