ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046348 พ.ร.บ.ล้างมลทินนายเหรียญชัย พัชรินทร์26 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  พ.ร.บ.ล้างมลทิน

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ

                          กระผมเป็นข้าราชการครูถูกสอบสวนหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบปรากฏว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ผอ.เขตการศึกษาสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2554  ซึ่งผลที่ตามมา  ยังถูกงดขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณที่ถูกลงโทษด้วยอีกอย่างน้อยครึ่งขั้น

                          กระผมได้อุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในเดือนกรกฎาคม 2554  ยังไม่ได้รับผลอุทธรณ์  บัดนี้ ทราบว่าร่าง พ.ร.บ.ล้างมลทินเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนม์ 84 พรรษา ปี 2554  กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาฯ   กระผมจึงใคร่ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้

                         1. โดยหลักการแล้ว เมื่อ ก.ค.ศ. ทราบว่าถึงอย่างไร พ.ร.บ.ล้างมลทินฯต้องออกมาอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้แนวทางปฏิบัติของ ก.ค.ศ. ควรรอให้ พ.ร.บ.ล้างมลทินออกมาเสียก่อนหรือไม่

                          2. หากว่า ก.ค.ศ. ไม่รอ พ.ร.บ.ล้างมลทิน และมีผลดังต่อไปนี้

                            2.1 เห็นว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก โดยที่กระผมได้เซ็นทราบคำสั่งไปเสียก่อนแล้ว  แต่ต่อมามี พ.ร.บ.ล้างมลทินฉบับดังกล่าวออกมาภายหลัง จะทำให้คำสั่งเพิ่มโทษสิ้นสภาพไปหรือไม่ และกระผมจะมีสิทธิกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่

                           2.2  เห็นว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และสั่งเพิ่มโทษตามข้อ 2.1  แต่ พ.ร.บ.ล้างมลทินออกมาก่อนที่กระผมจะเซ็นทราบคำสั่ง  กรณีนี้จะทำให้คำสั่งเพิ่มโทษดังกล่าวสิ้นสภาพไปหรือไม่ (เปรียบเทียบเนื้อหาตาม พ.ร.บ.ล้างมลทิน ปี 2550 หรือร่าง พ.ร.บ.ล้างมลทินปี 2554 เป็นหลัก)

                          3.. กรณีที่ พ.ร.บ.ล้างมลทินปี 2554 มีผลบังคับใช้ก่อนทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์

                            3.1 กระผมจะได้รับขั้นเงินเดือนที่ถูกลดไป 1 ขั้น (เริ่มแต่เดือนกรกฎาคม 2554) และที่ถูกงดไปครึ่งขั้น (ปีงบประมาณที่ถูกลงโทษ เริ่มแต่เดือนตุลาคม 2554)  คืนหรือไม่

                             3.2 กรณีตามข้อ 3.1  หากมีสิทธิได้รับขั้นเงินเดือนที่ถูกลดและถูกงดคืน  จำนวนเงินที่ถูกหักจากการลดและที่ถูกงดขั้นไปนั้น กระผมจะได้รับคืนหรือไม่

                          ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับ

                                                                         นายเหรียญชัย พัชรินทร์       ผู้สอบถาม

  คำตอบ

  1. ไม่มีองค์กรไหนเขามีหลักการอย่างที่คุณว่ามา  และ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีทางจะไปมั่นใจได้ว่าจะมีกฎหมายล้างมลทินออกมาอย่างที่คุณมั่นใจ เพราะดูเหมือนร่างกฎหมายล้างมลทินที่อยู่ในสภานั้นเป็นของสมาชิกสภา ไม่ใช่ของรัฐบาล

  2..1 ไม่ได้ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นสภาพ เพราะเป็นคำสั่งที่เกิดก่อนกฎหมายล้างมลทิน

  2.2 มีผลอย่างเดียวกับ 2.1

  3.1 ไม่มีผลอะไร เพราะการลงโทษนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว การล้างมลทินไม่ได้ทำให้โทษที่ลงไปแล้วต้องเสียไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 กุมภาพันธ์ 2555