ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046007 ตัวอย่างการล้างมลทินบอยครุง14 ธันวาคม 2554

  คำถาม
  ตัวอย่างการล้างมลทิน
  กราบเรียน อาจาร์ยที่เคารพ

  ผมอยากจะรบกวนให้อาจาร์ยยกตัวอย่างการล้างมลทินสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการเข้าบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือราชการให้หน่อยครับ ผมโดนระเบียบข้อนี้ให้ไม่ได้รับการบรรจุ

  (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

  ผมเคยโดนคดี ไม่ได้ไปร่วมฝึกซ้อมประจำปีของทหาร (ผมเรียน รด.จบแล้ว)
  แต่ศาลรอลงอาญาไว้ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2551 เสียแค่ค่าปรับ ทางกฏหมายของทางรัฐวิสาหกิจบอกกับผมว่าต้องใช้ พรบ.ล้างมลทิน เพื่อที่จะได้เข้าการบรรจุอีกครั้งนึ่ง ผมงง มากครับอาจาร์ย

  คำตอบ
  คุณอยู่ในข่ายตาม (๕) แล้ว คือ ถูกศาลพิพากษาจำคุก แต่รอการลงอาญาไว้ (เป็นกรณีไม่ได้รับโทษจำคุกจริง) การล้างมลทินก็ไม่ไดช่วยอะไร เพราะการล้างมลทินเขาล้างให้เฉพาะโทษที่ได้รับ เมื่อคุณไม่ได้รับโทษ จึงไม่มีอะไรจะล้างให้ คุณจึงต้องรอจนกว่าจะพ้น ๕ ปีนับแต่วันพ้นการรอลงอาญา ซึ่งก็ต้องรอไปจนปี ๒๕๕๘ โน่นแหละ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 ธันวาคม 2554