ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044063 การสอบเข้ารับราชการใหม่พลาดครั้งเดียว พังไปทั้งชีวิต21 มีนาคม 2554

  คำถาม
  การสอบเข้ารับราชการใหม่

  เรียน คุณมีชัย

         ดิฉันถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2549 เนื่องจากละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 15 วัน  และปัจจุบันดิฉันได้สมัครสอบรับราชการใหม่โดยขึ้นทะเบียนรอเรียกตัวเข้าบรรจุรับราชการ เมื่อปี 2553 ไม่ทราบว่า พ.ร.บ. ล้างมลทินปี 2550 จะมีผลบังคับใช้กับดิฉันหรือเปล่าคะ เพราะเมื่อดูประกาศตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนปี 2551 มาตรา 36  ข ลักษณะต้องห้าม วรรคสอง  ข้อความว่า

  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารัชราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีลักษณะต้องห้ามตาม (8) (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี แต่ต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพระทุจริตต่อหน้าที่

  ดิฉันยังสับสนเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามวรรคนี้อยู่ค่ะ  เพราะ พ.ร.บ. ล้างมลทิน ได้ประกาศใช้ก่อน พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน  จึงทำให้กลัวว่าจะหมดโอกาสเข้าราชการอีกครั้งค่ะ

  ขอความกรุณาคุณมีชัยช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ

  คำตอบ
  เมื่อได้รับการล้างมลทินแล้ว ก็ย่อมไม่เข้าข่ายการมีลักษณะต้องห้ามใน (๑๐)
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มีนาคม 2554