ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042951 ผลของการบังคับใช้ พรบ.ล้างมลทิน 2550ข้าราชการ อปท.12 ธันวาคม 2553

  คำถาม
  ผลของการบังคับใช้ พรบ.ล้างมลทิน 2550
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ .....ผมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เคยมีกรณีถูกลงโทษทางวินัย ในขั้น ภาคทัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในการสอบสัมภาษณ์ คะแนนในส่วนการรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี กำหนดไว้ว่า กรณีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลย จะได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่วนกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 1 ครั้ง จะได้คะแนน 12 คะแนน  ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ ตามผลของการบังคับใช้ พรบ.ล้างมลทิน 2550 มาตรา 5 ที่บัญญัติไว้ว่า "ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ทีเคยถูกลงโทษทางวินัย ก่อนหรือภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2550โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ในกรณีนั้นๆ" กระผมมีสิทธิจะได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน หรือจะได้แค่ 12 คะแนน.....ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความกระจ่าง
  คำตอบ
  ขึ้นอยู่กับว่าหลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวกำหนดไว้อย่างไร ถ้ากำหนดว่า "ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย" ก็ต้องเป็นไปตามการล้างมลทิน คือถือว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  แต่ถ้ากำหนดว่า "ไม่เคยทำผิดวินัยมาก่อน" กรณีก็ไม่เข้าข่ายการล้างมลทิน เพราะการล้างมลทินไม่ได้ล้างการกระทำ ล้างแต่โทษ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ธันวาคม 2553