ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042110 กฎหมายล้างมลทินนาย ก1 ตุลาคม 2553

  คำถาม
  กฎหมายล้างมลทิน
  เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ล้างมลทิน ในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมีความเห็นว่ากฎหมายนี้จะล้างเฉพาะโทษ ที่ได้กระทำซึ่งทำให้หน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่ข้าราชการขอกลับเข้ารับราชการแต่ไม่ได้รับอนุมัติโดยอ้างถึงศีลธรรม และบุคคลที่เคยได้รับโทษก็ไม่สามารถสอบเข้ารับราชการได้โดยหน่วยงานราชการก็อ้างถึงเรื่องศีลธรรมเช่นกัน กระผมมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกโทษให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดได้มีโอกาสแก้ไขอดีตที่เคยผิดพลาดซึ่งจะทำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้โอกาสแก่ราษฎรของพระองค์ แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ซึ่งนักกฎหมายหรือหน่วยงานราชการกลับไปปิดช่องทางของบุคคลเหล่านี้ซะเองทำให้กระผมมีความคิดว่าเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจที่พระองค์ทรงมีแก่ราษฎรที่เคยกระทำความผิดหรือไม่ และกระผมมีความคิดว่าบุคคลธรรมดา ข้าราชการ นักการเมือง ที่เคยกระทำความผิดมาหน้าจะได้รับการล้างฐานความผิดที่ได้เคยกระทั้งหมดจริงเสมือนว่าไม่เคยได้กระทำความผิดนั้นๆ ประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้างมลทินไม่อยากให้ไปตีความปิดช่องทางและหน่วยงานราชการก็จะไม่มีข้อแม้ในเรื่องของศีลธรรมอันดีอีกต่อไป
  คำตอบ

  ไม่ได้มีใครไปแปลให้ผิดเพี้ยนไปหรอก กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเช่นนั้นจริง ๆ ว่าล้างมลทินให้เฉพาะโทษที่ได้รับ โดยให้ถือเสมือนว่าไม่เคยได้รับโทษนั้นมาเลย แต่ไม่ได้ล้างการกระทำ หรือความผิดให้  ถ้าความผิดที่เคยกระทำไม่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดี ก็จะสามารถกลับเข้ารับราชการได้  แต่ขอกลับเข้ารับราชการนั้นไม่ใช่สิทธิโดยเด็ดขาด  เป็นเรื่องของ ๒ ฝ่าย คือฝ่ายหนึ่งอยากเข้ามารับราชการ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือทางราชการจะต้องมีความประสงค์และความจำเป็นของทางราชการที่จะต้องได้ตัวคนนั้นด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 ตุลาคม 2553