ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041310 คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจวันเฉลิม3 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  เรียน อาจารย์มีชัย

      ขออนุญาตสอบถามอาจารย์ เกี่ยวกับ พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. 2518 ฉบับที่ 5 เรื่องคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจครับ

        มาตรา 9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

       การที่กระผมเคยต้องโทษคดีอาญา ตัดสินจำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท แต่เนื่องจากไม่เคยกระทำความผิดจึงให้รอลงอาญา 1 ปี ก่อน พ.ร.บ.ล้างมลทิน ปี 2550 จะถือว่าผมขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ฯ นั้นหรือไม่ครับ

  ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ
  การล้างมลทินนั้นเป็นการล้างโทษที่ได้รับและพ้นโทษไปแล้ว ในส่วนเรื่องจำคุกนั้นคุณไม่เคยได้รับโทษ จึงได้รับการล้าง  แต่ตามมาตรา ๙ นั้น เมื่อคุณเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก แต่รอลงอาญา จึงเข้าข่ายตามมาตรา ๙ ที่ว่ามา จึงต้องรอจนกว่าจนพ้นกำหนดเวลาห้าปี
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 สิงหาคม 2553