ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032776 พรบ.ล้างมลทินผู้ประสบ พรบล้างมลทิน 200 ปี26 ธันวาคม 2551

  คำถาม
  พรบ.ล้างมลทิน

  ตามที่ข้าพเจ้าเคยได้ประสบมา พรบ.ล้างมลทินทุกฉบับที่ออกมา มีคนสามารถสมัครเข้ารับราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆได้เฉพาะที่มีเส้น ก็ยกเว้นความประพฤติไม่เรียบร้อบ,บกพร่องศิลธรรมให้ ทำให้คนจำนวนมากมักจะถูกอ้างในเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะเมื่อไดรับการล้างมลทินแล้วก็ควรที่จะได้รับการล้างความประพฤติด้วยจะได้ไม่มีข้ออ้างอีก เพื่อไม่ให้เกิดการจำกัดสิทธิ ถ้าเป็นเช่นนี้ พรบ.ล้างมลทินก็ไม่มีความหมาย ถึงออกมาก็ใช้ไม่ได้ และยากจะถามท่านอาจารย์ว่ากรณีแบบนี้ขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ถ้าขัดจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้คนที่ได้รับผลจากการล้างมลทินได้มีโอกาสได้แก้ตัว เพราะบางคนได้กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

   

  คำตอบ
  ในการล้างมลทินนั้น กฎหมายก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ขึ้น  การที่คนที่ได้รับการล้างมลทินจะกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิด ถ้าพฤติกรรมนั้นเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี ทางราชการเขาก็ไม่รับกลับ แต่ถ้าไม่เกี่ยวกัน เช่น ถูกออกจากราชการเพราะหนีงานไปเกิน 15 วัน ถ้าทางราชการเขาอยากรับกลับ เขาก็รับได้   การที่ทางราชการจะรับกลับเข้ารับราชการหรือไม่ ไม่ใช่เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของคนขอ  หากแต่ทางราชการก็มีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการ  อนึ่งต้องเข้าใจว่า เมื่อทางราชการรับคนที่เคยออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ก็แปลว่าเด็กรุ่นใหม่ที่รอเข้ารับราชการก็จะถูกเบียดเบียนที่ว่างไป ๑ ที่เหมือนกัน ในระหว่างคนที่ออกจากราชการไปเพราะกระทำความผิด กับคนใหม่ซึ่งไม่เคยทำงานเลย บางทีทางราชการเขาก็นึกถึงเด็กใหม่มากกว่า
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 ธันวาคม 2551