ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029586 คุณสมบัติการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจบีม24 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  คุณสมบัติการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  กราบสวัสดี อ.มีชัยฯ ที่เคารพ

  ผมเคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดในคดีลักทรัพย์ แต่ให้รอการกำหนดโทษไว้ 1 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2545 / ขณะนี้ ผมสอบได้ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง แต่มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550) กำหนดว่า ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

  ผมจะได้รับการล้างมลทินตามมาตรา 4 ของพ.ร.บ.ล้างมลทินฯ ปี 2550 หรือไม่

  ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ

  เรียน บึม

     การที่ศาลรอการกำหนดโทษ คุณจึงไม่เข้าข่ายมาตรา ๙  และไม่ได้รับการล้างมลทิน เพราะยังไม่ได้รับโทษ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 กรกฎาคม 2551